A Hármasok jellemzése

2007.12.14. 22:55 [Raven]

Világkép:

A világ szereti a bajnokokat. Kerüld el a hibát minden áron.


Típusszerkezet:

Hiúság, eredetietlenség, és "marketinges hozzáállás"
jellemzõk szerkezete:
figyelemszükséglet és hiúság
mindig valamit elérni
kifinomult szociális képességek
szexuális vonzerõ kifejlesztése
csalás és képmutatás
másfelé irányuló
pragmatizmus
aktív éberség
felületességGondolkodásának fõ jellemzõi:

Azonosulás az eredményekkel és teljesítménnyel
Hatékonyság
Versenyzés, hibák elkerülése
Hit abban, hogy a szeretet abból jön, amit teszel, nem abból, aki vagy.
Szelektív figyelem a pozitív dolgokra. A negatívumok tagadása.
Gyenge kapcsolat a személyes érzésekkel. Az érzelmek felfüggesztése a munka elvégzéséig.
Képmutatás elismerés érdekében. "Fehérgalléros" nyilvános személyiség.
Zavar a saját én és a munka vagy pozíció által megkövetelt szerep tulajdonságai közt.
Különleges figyelem (konvergáló gondolkodás: több szálon futó gondolatmenet egyetlen célra irányítva).
Intuitív imázsfejlesztés, a végén azt hiszi, a kép õ maga.


Kapcsolatok

Együttélés a Hármasokkal:

A Hármasok úgy érzik, eredményeikért, nem önmagukért szeretik õket.
A Hármasnak a kapcsolat "fontos feladat" csupán.
Elvárja, hogy nyerõ stílusát értékeljék.
Légy tisztában a Hármas haljamával arra, hogy "csinálja" az érzéseket, tevékenységként, nem állapotként, és hogy felvegye a tökéletes szeretõ szerepét egy válogatott bóklista segítségével.
Segíts neki lelassulni az intimitáshoz kapcsolódó cselekedetek terén, hogy meg tudják érinteni az intim érzések.
Hármas partnered intoleráns lesz a "sötét" érzelmekkel szenmben. El akarja söpörni a negatív viszajelzéseket. "Maradjunk energikusak és vidámak." "Csináljunk együtt valamit." "Szórakozzunk."
Ha felelõsséget vállal negatív érzéseidért ("Mivel tehetnélek boldoggá?"), tartsd fenn a lehetõséget, hogy nincs azonnali megoldás.
Értsd meg, hogy gyakran összekavarhatja az érzelmekrõl szóló elképzeléseit az igazsággal.
Ha megjelennek az igazi érzések, bizonytalanná válik. "Õ az igazi? Jól csinálom? Mondd el, mit kellene éreznem."
Nagyon ideges lesz, ha fel kell függesztenie a cselekvést és jönnek az érzések.
Szüksége van arra, hogy önmagáért szeressék, ne azért, mert a tökéletes társ prototípusa.
A szíve a munkájáé, ezért kényszeríteni kell, hogy veled is foglalkozzon hosszabb ideig.

Hármas a munkában:

Képességet vár el magától. A gyors szakértõ.
Összekeveri énjét a foglalkozásával. "Az vagyok, amit csinálok."
Felveszi a feladathoz illõ imázst és érzéseket. Tökéletes a feladatra.
A fontos a hatékonyság és a gyorsaság, még ha a rövidebb utat is kell választani. Kihasználja a kiskaput. Sok dolgot csinál egyszerre. "A részletek késõbb."
Sok lehetõséget lát a feladat közvetlen elkezdéséig, aztán kiválasztja azt, amelyikkel a legtöbbet nyer.
Dühös, ha munkáját megszakítják. A harag mindig feladatfüggõ.
Az eredmény a lényeg, nem a folyamat. "Mennyit állítottam elõ?"
A munkájáért való megbecsülés fontosabb, mint hogy kedvelik-e vagy sem.
Gépies munkaerõ. Elvárja, hogy mások is azok legyenek.
Jó képet mutat magáról - életrajz, társadalmi helyzet, "ki kicsoda".
Hatalmat akar az emberek felett, harcol a pozíciókért.
Tiszta utat akar a sikerhez. Tisztán látható célokra lõ. Jutalmat akar az erõfeszítésért. Intoleráns az ambivalenciával szemben.
Szelektív figyelem a pozitív visszajelzésekre. Az imázst fenn kell tartani. Nem tûri a kritikát. A felelõsséget elhárítja, ha hiba lép fel.
Kerüli a hibákat. Álláspontot változtat. Talál olyan prezentációt, ami mûködik.
Nem érti a különbséget a vezetõ tisztelete és az önmagáért való szeretet között.


Segítség:

A kulcsszó: "Állj." Hagyj idõt az érzéseknek, hogy felszínre kerüljenek, mielõtt a következõ feladatra térnél. Találd meg az érzésektõl való félelmet a sürgetõ tettvágy alatt.
Tanulj meg különbséget tenni a cselekvés és érzés között. Vedd észre, ha a cselekvés mechanikus. A robotmunka felfüggeszti az érzéseket.
Vedd észre. ha a sikerrõl való ábrándozás túllépi a képességeidet.
Maradj a problémákkal, ne menekülj újabb tervekbe, a kritikusokon való bosszúállásba, vagy a tévedés sikerként való beállításába.
Figyelj az érzelmek elhalasztására. "Boldog leszek, ha elõléptetnek." "Több idõnk lesz, ha fizetésemelést kapok."
Vedd észre, ha csalónak érzed magad. "Senki nem lát az álarcom mögé. Csak azt látják, amit csinálok."
Vedd észre az alaptalan félelmet a kudarctól, ha a munka sebessége csökken.
Légy tudatában, ha az önvizsgálat vagy a csoportterápia is elvégzendõ munkává válik.
Tanuld meg felismerni érzéseidet. Kezdheted a hatásaik megnevezésével is: "Forró az arcom." "Görcs van a gyomromban."
Az önvizsgálatra adott idõkorlát csökkenti az érzésektõl való félelmet. Szánj magadra fél órát a munka folytatása elõtt.
Támogasd magad azzal, hogy érzés, nem státus alapján választasz.
Engedd meg az embereknek, hogy magadért, nem a munkádért szeressenek.Változás:

Most elengedem...

megszállottan ellenséges érzéseimet.
a hiedelmet, hogy mások szabotálása engem segít.
az irigységet mások vagyonára.
a leégéstõl való félelmet.
az érzést, hogy nem felelek meg és ki leszek tagadva.
a késztetést, hogy elfedjem korlátaimat.
érzéseim elzárását a mûködés érdekében.
önmagam elárulását mások elkápráztatásáért.
önmagam hazug megjelenítését.
grandiózus elvárásaimat magammal szemben.
az állandó figyelem és elismerés iránti vágyat.
az arrogancia használatát bizonytalanságom leplezésére.
a vágyat, hogy másokat lenyûgözzek.
magam maszkok mögé rejtését.
magam összehasonlítását másokkal.
a kötelezettséget mindig a legjobbnak lenni.

Most elfogadom...

hogy eredményeimtõl függetlenül értékes vagyok.
hogy érzelmileg alkalmas és igazi vagyok.
hogy törõdõ vagyok és jó a szívem.
hogy be tudom fogadni mások szeretetét.
hogy felelõs vagyok azokért, akik tisztelnek.
hogy boldog vagyok, ha mások javáért dolgozhatok.
hogy igazi tehetségem igazi önmagam elfogadásával jön.
hogy örülök mások sikereinek (is).
hogy meg tudom mutatni magam félelem nélkül.
Használati utasítás:

Az Eredményesek energikusak, optimisták, önszervezõk és céltudatosak.

Hogy jöjj ki velem

Hagyj békén, ha dolgozom.
Adj õszinte, de nem kritikus visszajelzéseket.
Segíts rendben tartani a környezetem.
Ne terhelj negatív érzésekkel.
Mondd, hogy szeretsz velem lenni.
Mondd, hogy büszke vagy rám és az eredményeimre.

Miért jó Hármasnak lenni

optimizmus, barátságosság, pörgés
el tudom tartani a családot
könnyen talpraállok a kudarc után, és új munka után nézek
tudom, mi folyik körülöttem
kompetens és hatékony vagyok
tudok motiválni embereket

Miért nehéz Hármasnak lenni

ki kell bírnom a haszontalanságot és inkompetenciát
félelem a sikertelenségtõl, vagy annak látszatától
összehasonlítgatom magam másokkal
folyton kapaszkodom a sikerbe
álarcokat hordok
mindig ugrásra készen állok. ez fárasztó.

A Hármas gyerek

keményen dolgozik, hogy megdicsérjék
más gyerekekkel jól kijön
a legfelelõsségteljesebbek közé tartozik
vagy aktív az iskola közéletében, vagy csendesen elvan a munkájával

A Hármas szülõ

következetes, kiszámítható, lojális
harcol benne a karrier és a család elsõbbsége
elvárja a rendet és a felelõsséget a gyerektõlTípuskapcsolatok

Személyiségazonosítás


Mit akarok?
Hogy észrevegyenek, hogy elismerjék a tetteimet.
Mi a fontos nekem?
Hogy mások sikeresnek lássanak.
Mi a legrosszabb, ami történhet?
Ha tévedek és kiderül.
Hogy látom magam egy jó napon?
Önálló vagyok, versenyképes, vonzõ és nyerõ.

A béke útja: a Hármas felnéz a Hatosra

Az egészséges Hármas felismeri, hogy a született jóság terhét hordozza, és beolvad a társadalomba, elkötelezett lesz, mint egy Hatos, érzékeny, mint egy Négyes, együttmûködik, mint egy Kilences és önzetlenül kedves lesz mint egy Kettes.

                                   Lojális vagyok. (6)
Szeretõ vagyok. (2)     Jól dolgozom. (3)     Empatikus vagyok. (4)
                                Együttmûködöm. (9)

A viharok útja: a Hármas lenéz a Kilencesre

Az egészségtelen Hármas elveszti önmagát mint egy Kilences, etikai sznob lesz, mint egy Négyes, kegyetlen lesz, mint egy Hatos, és kifejleszti a Kettes arrogáns, önzõ mainpulációs képességeit.

                                    Kegyetlen vagyok. (6)
Manipulatív vagyok. (2)     Színészkedem. (3)     Kivételes vagyok. (4)
                                    Elveszett vagyok. (9)

Tanácsadói szemszögbõl

Igen, az igazi biztonságot a barátok adják, és az irántuk érzett elkötelezetség, egybként jön az egyedüllét és a félelem.
Igen, ha leereszkedünk az emberek közé, és elfogadjuk tökéletlenségünket, könnyebben megértünk másokat.
Igen, jobb érzés, ha õszinték vagyunk, mert nem kell ügyeskedni és másnak mutatni magunkat, mint amik vagyunk.
Igen, õszintének és kedvesnek lenni kifizetõdõbb, mint hazugnak és önzõnek.
Igen, jó képességeid vannak, és mások felnéznek rád, ezért fontos, hogy a sikeres embert szorgalmasnak, törödõnek és õszintének lásd. Ez tényleg tiszteletreméltóvá tesz.


Ösztönvariánsok

Önfenntartó Hármas: "Biztonság"

Az anyagi biztonság a legfontosabb.
Egészségesnek kell maradnom.
Mindig továbbképzem magam, hogy továbbra is én legyek a legjobb az adott területen.
Jó csapatjátékos vagyok, kerülöm a konfliktust.
Sose pihenek, a munkám elkísér a vakációra is.
A siker nem a rangot jelenti. Saját magammal versenyzek.

Ezek a Hármasok nehezen felismerhetõek, mert kevésbé extrovertáltak és kevesebbet foglalkoznak az imázsukkal.

Szexuális Hármas: "Férfiasság/Nõiesség"

Le akarom nyûgözni az ellenkezõ nemet karizmámmal, sikeremmel, szexepilemmel és erõmmel.
Mester vagyok a vonzó kinézet megteremtésében.
Figyelek mások ízlésére és követem azt.
Manipulálom a viselkedésemet, hogy még jobban vonzódjanak hozzám.
Azt akarom, hogy irigyeljenek a gazdag és fontos párom miatt.
Csak olyat kergetek, aki majdnem biztos préda.
Félek, hogy az emberek megutálnak, ha megismernek.

Ezeket a Hármasokat gyakran nézzük tévesen szexuális Hatosoknak.

Szociális Hármas: Presztízs

Energikus, hatékony, szellemileg erõs vezetõ vagyok. Motiválom az embereimet, megtalálom a legjobb megoldást, felkeltem a figyelmet.
Büszke vagyok más sikeres emberekkel kötött barátságaimra.
A szervezetek, melyekhez tartozom, segítik elõmenetelemet.
Sok különbözõ helyen megállom a helyem.
Ezt szamélyiségeim cserélgetésével érem el.
A cím, rang, hírnév, végzettség nagyon fontosak.
Semmi se rosszabb, mint névtelennek lenni.
Mikor gondolkodom, a csoport céljai érdekelnek. Mikor érzek, az emberek közti harmóniát tartom fenn.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: kötõdés az anyához
Alapfélelem: A visszautasítástól
Fõ vágy: Elfogadva lenni.
Egészséges énkép: Szeretetreméltó vagyok.
Jellemzõ csábítás: Túl sok versengés
Jellemzõ bûn: Lustaság az önfejlesztésre
Jellemzõ erény: Önmaga igazi szeretete.
Rejtett panasz: Felsõbbrendû vagyok, mindenki irigyel.
Kulcs a védekezéshez: Elfojtás, kivetítés, áthelyezés


Különleges adottság: a dolgok elvégzése
önmeghatározás: sikeres vagyok
árnyékügy: hazugság
visszautasított elem: tévedés
függõség: hatékonyság
hiányzó erõ: igazság/remény
védekezés: azonosulás
elmezavar: munkamániás, mániás-depressziós
beszédstílus: önfényezés
elfoglaltságok:
Azonosulás a versenyeredménnyel.
Hit az elõállított termékekért való szeretetben. Gyenge kapcsolat a személyes érzésekkel.
Az önkép állandó alakítása elismerés érdekében. Önámítás a nyilvános önkép elérése érdekében.
Azonosulás a munkahelyi szereppel.
Behódoló elfogadása a más véleményének, aztán a depresszió elkerülése elismerésszerzés által.
Konvergens gondolkodás: több szálon futó, ugyanahhoz a célhoz vezetõ gondolatok.
Fókusz:
Személyes hangsúly a biztonságon.
Kapcsolati hangsúly a férfi/nõi szerepeken.
Szociális hangsúly a presztízsen.
Életfeladat:
Hogy abbahagyja önmaga osztályzását. Ehhez csak egy nagyon durva hiba vezethet, ha lelassul tõle és elgondolkodik magán. Az igazság gyakorlásával jön a remény és egy szélesebb látókör.


Csalás: Erõ mögé rejtõzni (Hazugság)
Pszeudo-csalás: tévedés
Ellenszer: integritás
Pszeudo-ellenszer: feladatok teljesítése
A valóság ilúziója: Elismerés/csodálat.
Önigazolás: Bármire képes vagyok.
Idõorientáció: jövõbeli célok
Probléma megközelítése: agresszív. "Megcsinálom."
Kapcsolat az élettel: a tárgyalás útja. "Egyezkedem az élettel."

7 komment

Címkék: hármas

A bejegyzés trackback címe:

https://enneagram.blog.hu/api/trackback/id/tr22264352

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Myke 2008.08.26. 19:25:25

BME enneagram tesztjét töltöttem ki és a hármas jött ki hogy én az vagyok:)

Raven 2008.08.26. 20:59:26

és mi a színezeted? :P

rib_zli 2009.07.16. 18:38:01

Én is ez lettem, önfenntartó színezettel. Félelmetesen betalált néhány helyen... :) És bármennyire is arcpirító néhol, jó hogy nem csak jó tulajdonságokat olvastak rám. Elgondolkodom rajta. Az tuti.

SirGergely 2009.07.21. 16:27:13

na igen..amikor a toppon vagy, tetszik a jellemzés, amikor a mélyben, akkor elgondolkodtat.De választ is? Mindenesetre nagyon jó.Bár vhol félelmetes, hogy ennyire behatárolhatóak a személyiségtípusok.

egy hármas 2009.08.01. 12:38:36

először azt hittem négyes vagyok,mivel egy négyessel éltem négy évig és teljesen felvettem a személyiségét.
nagyon fura volt észrevenni.azért ez félelmetes dolog...

Levest befejezted? 2009.08.16. 19:23:11

Annak ellenére, hogy a tesztben volt 1-2 olyan kérdés, amire nem tudtam teljesen rám jellemző választ adni, elég pontosan leírta a személyiségemet. Csak hogy igazoljam ezt: van egy csomó elütés a szövegben! (mivel jóindulatú vagyok, nem helyesírási hibát feltételezek :-) )
A lényeg egyébként, hogy tényleg nagyon érdekes ez az egész!