A Négyesek jellemzése

2007.12.16. 20:36 [GRiffiN]

Világkép:

Valami hiányzik. Másoknak megvan. Engem elhagytak.


Típusszerkezet:

Irigység és mazochista személyiség
Jellemzõk szerkezete:
Irigység
Rossz önkép
Fókusz a szenvedésen
"Valami felé mozgás"
Kényeztetés
Érzelmesség
Versengõ arrogancia
Finomítás
Művészi érdeklõdés
Erõteljes felettes énGondolkodásának fõ jellemzõi:

Az érzés, hogy valami hiányzik az életbõl. Másoknak van valamijük, ami neki nincs.
Vonzza a távoli és az elérhetetlen. Idealizálja a hiányzó szerelmet.
Hangulat, modor, luxus, és jó ízlés; mind az önértékelés fenntartásáért.
Összefonódás a melankolikus hangulattal. Nem a sima boldogság, az érzések mélysége a cél.
Türelmetlenség a "lapos mindennapi érzésekkel" szemben. Szükséglet a veszteségre, kivételes képzelõerõre és drámai cselekedetekre.
Az eredetiség keresése. Úgy érzi, mostani énje nem igazi, az igazi a jövõben tör majd elõ, ha megtapasztalja azt, hogy mélyen szeretik.
Vonzódás a valódi és intenzív dolgok iránt. Születés, szex, elhagyatottság, halál, katasztrofális események.
Húzdmeg-ereszdmeg típusú odafigyelés. A fókusz változik a jelen borzalmai és az elérhetetlen gyönyörűségei között. Egyszerre erõsíti az elhagyottság és veszteség érzéseit, és az érzékenységet mások érzelmeire és bajaira. Képesség mások támogatására krízis esetén.Kapcsolatok

Együttélés a Négyesekkel:

Emlékezz, a Négyeseknek hiányérzetük van. Másoknak megvan, ami nekik nincs. Mások érzéseinek minõségét látva aggódnak: "Nekik megvan. Nekem nincs."
Könnyen elhomályosíthat téged egy Négyes szemében az elérhetõséged; kötõdnek a távolihoz, a megfoghatatlanhoz, pozitív figyelmük a hiányra irányul: a szeretõ szelleme, a távoli barát, a be nem teljesült álom felé.
Számolj a kapcsolattal. Semmi sem egyszerû. A mélység a cél, nem a szórakozás.
Számíts a türelmetlenségre a mindennapi érzések "laposságával" kapcsolatban. "Ennél többnek kell lennie." A kapcsolatot a szabotázs, szenvedés, drámai cselekvés megerõsíti.
A Négyeseknek a jelen valõszerűtlen. A végsõ cél az "igazi" én kiemelkedése a szereteten keresztül. A végsõ megtisztulás, a transzcendens pillanat, a lélek újraébredése.
Mindig folyik az elõadás: hangulat, modor, luxus és jó ízlés biztosít állandó hátteret. Az egyedi önkifejezés enyhíti a belsõ magányt. Mûvészetként fejleszti érzéseit. Beszélgetési stílus, esztétikus távolságtartás, sokatmondó tekintetek. Romantikus idealizáláson keresztül való érintkezés.
A Négyeseknek a hajsza, nem a boldogság a lényeg: egy kifinomult, keserédes érzelmi beleérzõképesség. Melankolikus hangulatok. A szeretet/szerelem sok rétegbõl áll és sok fejlõdési szakaszon megy keresztül. Az elengedés periódusai szokatlanul lassúak, elnyújtottak.
A Négyesek szívesen emlékeznek vissza múltbeli szerelmeikre, vagy figyelnek az új lehetõségekre. A jelen szinte lényegtelen számukra.
Húzdmeg-ereszdmeg típusú figyelem. Ha jelen vagy, a negatív tulajdonságaidra figyel, ha biztonságos távolban, akkor a pozitívakra.
Ez megerõsíti a veszteség és magány érzetét, de ugyanakkor kifejleszt egy érzékenységet érzelmi állapotaid iránt és a képességet, hogy támogasson a bajban.

Négyes a munkában:

Speciális munkát akar. Olyan állást, ahol szükség van kreativitásra, zsenialitásra, különleges látásmódra, az üzleti élet újszerű megközelítésére.
Szüksége van arra, hogy tiszteljék ötleteiért, személyes látásmódjáért.
A hatékonyság hangulathoz kötött. Ha az érzelmi élet kerül elõtérbe, a feladatokat elhanyagolja. Elszúrhatja a karrierjét egy szerelmi ügy miatt.
Olyan tekintélyhez kötõdik, akit minõsége, nem népszerűsége emel ki.
Ki nem állhatja a "kulimunkát", aminek definíciója Négyesenként változik. A Kertészet lehet plebs-nek való. De a vezérigazgatóság is.
Kedveli az érzelmeket igénylõ munkát: gyásztanácsadó, állatjogi aktivista, öngyilkosság-megelõzõ segélyszolgálat éjszakai műszakban.
Agresszív és támadó saját szakterületén, vetélytársakkal szemben. Vonzzák a sikeres emberek saját érdéklõdésén kívül.
Nem érzi jól magát olyan környezetben, ahol nála képzettebbekkel, jobban értékeltekkel vagy jobban fizetettekkel kell együttműködnie.Segítség:

A veszteség valódi. Meg kell adni neki, ami jár, aztán félretenni.
Az önsajnálatot, szomorúságot megtörheti a fizikai aktivitás, vagy mások szolgálata.
Szüntesd meg az önszabotálást és az elvarratlan szálakat. Fejezd be, amit elkezdtél.
Láss át a húzdmeg-ereszdmeg módszeren. A Négyesek vágynak az elérhetetlenre és visszautasítják a könnyebb utat.
Fedezz fel olyan képességet magadban, amit másokban irigyelsz.
Csendesítsd le a drámai színészkedésre való vágyat. Tájékoztasd az embereket, hogyan kezeljék változékonyságodat. Egy társ állandó jelenléte enyhíti az elhagyástól való félelmet.
Koncentrálj az apró örömökre a nagy hiányosságok helyett.
Építs ki támogatásrendszert a szomorúságszakaszok legyõzésére.
Számíts rá, hogy a közelség érzése veszteségtõl való félelmet ébreszthet.
Ismerd fel a melankólia édességét és a képességet, hogy segíteni tudod a szenvedõket.Változás:

Most elengedem...

dühöm és agresszióm magam ellen fordítását.
az önutálatot és önsajnálatot.
a reménytelenséget, elkeseredést.
a gondolatok és cselekedetek szabotálását.
az alkalmatlanság és félresikerültség érzését.
a félelmet, hogy lényegtelen és nemkívánatos vagyok.
a szégyent és a meg nem értettség érzését.
a feszültséget, érzelmi éhezést, gátlásosságot.
az érzést, hogy mindenki cserbenhagy.
minden valószerűtlen elvárást magammal és másokkal szemben.
minden igényt a megkülönböztetett bánásmódra.
minden önáltatást érzésekben és cselekedetekben.
minden kétséget és sebezhetõséget.
a kényszert, hogy visszahúzódással védjem meg magam másoktól.
minden értelmetlen fantáziálást, romantikus vágyódást.
a múltban élést, érzéseim elnyújtását.

Most elfogadom...

hogy nem az érzéseim határoznak meg.
hogy csak azok az érzések fejeznek ki engem, amelyek által cselekszem.
hogy kinyitom magam másoknak és a világnak.
hogy élményeimet a növekedésre fordítom.
életem, barátaim és önmagam jóságát.
önmagam szeretetét és a kedvességet magamhoz.
hogy a múlt sebei már begyógyultak.
hogy valami nagyobbá alakítom az életemet.
hogy valami jót és szépet jelentek a világnak.
Használati utasítás:

A Négyeseknek erõs érzéseik vannak, õk maguk forróak és érzékenyek.

Hogy jöjj ki velem

Bókolj nekem sokat. Sokat jelent.
Légy támogató barát vagy társ. Segíts szeretni és értékelni magamat.
Tiszteld képességemet a megérzésre, elõrelátásra.
Ugyan nem mindig akarok felvidulni a melankóliámból, néha azért világosságot kell hoznod a világomba.
NE mondd, hogy túlérzékeny vagyok, vagy túlreagálok valamit!

Miért jó Négyesnek lenni

a képesség miatt, hogy értelmet találjak az életben, és hogy mindent átérezzek teljes mélységében
a szoros kötõdések kiépítésére való képesség miatt
a nemes, igaz, szép dolgok csodálata miatt
kreativitásom, intuícióm, humorérzékem miatt
egyediségem miatt, és azért, mert egyedinek is látnak
esztétikai érzékem miatt
a mások érzéseit felfogó "radarom" miatt

Miért nehéz Négyesnek lenni

mert sötét, üres, elkeseredett hangulatokon megyek át
mert néha utálom magam és szégyent érzek; mert azt hiszem, nem érdemlek szeretetet
a bűntudat miatt, hogy csalódást okozok
amiatt, hogy megbántódom a félreértésektõl
amiatt, hogy túl sokat várok el magamtól és másoktól
azért, mert félek, hogy elhagynak
azért, mert a sérelmek megszállottja vagyok
azért, mert azt akarom, amit nem kaphatok meg

A Négyes gyerekek gyakran

aktív képzelõerõvel rendelkeznek: szeretnek egyedül játszani, vagy új, eredeti játékokat szervezni
nagyon érzékenyek
úgy érzik, nem illenek be sehova
azt hiszik, hiányzik belõlük valami lényeges
idealizált alakokhoz, hõsökhöz, tanárokhoz, mûvészekhez kötõdnek
lázadnak, ha kritizálják vagy félreértik õket
magányosak és elhagyva érzik magukat (talán haláleset vagy válás miatt)

A Négyes szülõk

segítik gyerekeiket kibontakozni
támogatják gyerekeik eredetiségét, kreativitását
jók abban, hogy segítsenek a gyereknek érzései megismerésében
néha túl védelmezõk vagy túl kritikusak
ha nem túl egészségtelenek, nagyon jól megértik egymást a gyerekekkel


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Megértve lenni és magamat megérteni.

Mi a legfontosabb nekem?
Értelmet és célt találni az életben.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Ha azt hiszik, valami nincs rendjén velem érzelmileg.

Hogy látom magam egy jó napon?
Gondolatokkal telinek, õszintének, érzékenynek és érzelmileg intenzívnek.

A béke útja: a Négyes felnéz az Egyesre

A Négyes, aki mindig önmaga megértéséért harcolt, elengedi magát, a saját jóságába vetet hit alapján cseleskszik,és morális irányelveket fektet le magának, amiket követ, mint egy egészséges Egyes, megmutatja magát mint egy egészséges Hármas, figyel másokra mint egy egészséges Kettes, és felfedezi az egészséges Ötös spontán kreativitását.

                                   Elvhû vagyok. (1)
Kifejezõ vagyok. (3)     Megértõ vagyok. (4)          Kreatív vagyok. (5)
                                    Törödõ vagyok. (2)

A viharok útja: a Négyes lenézi a Kettest

A Négyes, miután rájött, hogy önmagán kívül senkit sem érdekel, visszavonul az önkényeztetésbe, önzõ lesz mint egy egészségtelen Kettes, hazug önképeket gyárt mint egy egészségtelen Hármas, irigy lesz, mint egy egészségtelen Egyes, és érzi az egészségtelen Ötös ürességét.

                                 Irigy vagyok.(1)
Csaló vagyok. (3)     Félreértett vagyok. (4)      Sivatagos vagyok. (5)
                                 Követelõzõ vagyok. (2)

A tanácsadó megközelítése

Igen, ha hiszel belsõ jóságodban, kiszabadítod magad az irigységbõl és önbüntetésbõl, amit a szégyenérzet okoz. Ha elfogadod ezt a jóságot, erkölcsi erõt nyersz.
Igen, a természetes szépséged megmutatkozik, ha elhiszed, hogy létezik.
Igen, ha egyszer feladtuk a görcsös vágyat a megértésre, könnyen megértjük magunkat és másokat, és eredendõen törõdünk mindenkivel. Megértjük magunkat, ha megértünk másokat és szeretjük magunkat, ha másokat szeretünk.
Igen, nagyon kreatív vagy. Ha hiszel kreativitásodban, kiárad belõled, amikor félrenézel.
Igen, mindig szerethetõ és elfogadható voltál úgy, ahogy vagy. Ha vannak olyan emberek, akik nem így gondolják, az az õ bajuk, nem a te hibád. Add meg mindenkinek a szeretetet és megértést amit magad számára is elvársz.Ösztönvariánsok

Önfenntartó Négyes: Rettenthetetlen

Keresem az intenzitást és serkentést, hogy élõnek érezzem magam és kikerüljem a mindennapi létezés unalmát és értelmetlenségét.
Vonz a születés, halál, katasztrófa és súlyos betegség közelsége.
Belevetem magam a veszélyes helyzetekbe, mint törvényszegés, fizikai kockázatvállalás, szerencsejáték nagy pénzekkel, promiszkuitás, egészségtelen kapcsolatok.
Nagyon elszánt tudok lenni, ha egy krízisen való túljutásról van szó.
Rettentõen aktív lázadó vagyok; ha az emberek megtámadják ideáljaimat, megmondják, mit tegyek vagy meg akarnak változtatni, dühöngeni kezdek vagy szarkasztikusan vágok vissza.
Kreatív munkámra vagy "ügyemre" erõsen koncentrálok.
Ha van egy célom, annak eléréséig még a túléléshez szükséges szükségleteimet is képes vagyok elhanyagolni.
Szeretem olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amiket egyébként mások soha nem vennének észre.
Felháborodom, ha valaki azt hiszi, tudja, mit érzek vagy hogyan gondolkodom.

Szexuális Négyes: Verseny és Irigység

Irigy vagyok olyan emberekre, akik boldogabbnak, beteljesültebbnek vagy érdekesebbnek tûnnek nálam, fõleg, ha hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint én.
Párkapcsolati problémák esetén inkább szomorú vagyok, mint mérges.
Szeretném, ha partnerem egyedinek és intenzívnek élné meg kapcsolatunkat.
Vonz a távoli és elérhetetlen.
Várok, vagy vártam, egy Hercegre vagy Hercegnõre, aki megment az átlagos élettõl.
Gyakran elzavarom, majd visszahódítani próbálom partneremet. Ez drámát és fájdalmat szül, megteremti a távolságot, amit szeretnék, és azt az érzést adja, hogy én irányítok.
A közel kerülés megrémít, mert a szerelmem rájöhet értéktelenségemre.
Úgy érzem, nem vagyok elég különleges ahhoz, hogy szeressenek.

Szociális Négyes: Szégyen
(Zavarban levés, megalázottság, önbizalomhiány értelemben.)

Szégyellem, hogy nem érek fel az elvárásaimhoz: nem vagyok elég okos vagy kreatív, nem adok hozzá az emberiséghez, vagy nincs teljes értékû párkapcsolatom.
Belehalok minden tévedésbe vagy színlelésbe, amit el kell követnem.
Gyakran szociálisan alkalmatlannak érzem magam és vagy túljátszom a bájos magabiztosságot, vagy megpróbálok láthatatlanná válni.
Mindig vizsgálom magam: Sikerült megértetnem magam? Hülyén hangzott, amit mondtam? Túl agresszív voltam? Túl szájbarágós voltam?
Gyakran álmodozom hatalmi pozíció elérésérõl, hogy megszívathassam azokat, akik lenéztek vagy kinevettek.
Nagyon érzékeny vagyok a sértésekre és gyanúsítgatásokra. Kiakadok, ha valahova nem hívnak meg a barátaim.
Néha magam ellen beszélek, hogy elfedjem irigységemet.
Kevésbé vagyok zavarban, ha világos helyem van egy adott csoportban, valamiben tekintélyem van, vagy jól láthatóan jelzem kilétemet pl. öltözködésemmel.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: eltávolodás a szülõktõl
Alapfélelem: alkalmatlanság
Alapvágy: megérteni önmagát
Egészséges önértékelés: Intuitív vagyok.
Jellemzõ csábítás: elveszni a képzeletben
Jellemzõ bûn:
irigység
Jellemzõ erény: érzelmi egyensúly
Rejtett kifogás: Más vagyok, nem tudok beilleszkedni.
Védekezés: belsõ leképezés, eltávolodás/eltávolítás, maga ellen fordulás

Különleges adottság: Képesség a szépség létrehozására.
Öndefiníció: "Egyedi vagyok. Csak a kiválósághoz alkalmazkodom."
Árnyékprobléma: Irigység
Visszautasított elem: a "közös rész"
Függõség: Magasabb elvárások, az alacsonyabbrendű dolgok megvetése
Szükséges erõ: megelégedés
Védekezés: befelé küldés, művészi szublimáció
Pszichológiai zavar: depresszió, mániás depresszió
Beszédstílus: szomorú történetek
Fõ gondok:
Vonzódás a távoli, elérhetetlen iránt.
Összeforrás a melankóliával, intolerancia a "lapos" érzelmekkel szemben, újraerõsítés dráma, képzelet és veszteség által. A veszteség és korlátoltság elfogadása annak újrateremtésén keresztül.
Luxus és művészi jóízlés tartja fenn a gyenge önértékelést.
A jelen negatív és a nemlétezõ pozitív tulajdonságaira irányuló erõteljes, közelítõ-távolító figyelem, mely az elhagyatottság érzését is felerõsíti, de kialakítja a legmélyebb együttérzõ segítségnyújtás képességét is krízishelyzet esetére.

Fókusz:
Személyes hangsúly a meggondolatlan, védekezõ cselekvésre.
Párkapcsolati hangsúly a versenyen.
Közösségi hangsúly a szégyenkezésen.
Életfeladat:
A realitásérzék visszanyerése, harmónia mindennel, ami van, belsõ egyensúly. A gyász és szomorúság felfedezése a kreatív hozzáállás alatt megengedi a fejlõdést.
Csalás: önteltség (irigység)
Pszeudo-csalás: alsóbbrendűség
Ellenszer: béke
Pszeudo-ellenszer: eredetiség
A valóság illúziója: egyedi identitás kifejlesztése
Önigazolás: "Megtaláltam a kielégülés lényegét."
Idõorientáció: visszasírni a múltat
Problémák megközelítése: visszahúzódó (Elégedett vagyok.)
Élettel való kapcsolat: A csökkentés útja. "Az élet túlterhel."

22 komment

Címkék: négyes

A bejegyzés trackback címe:

https://enneagram.blog.hu/api/trackback/id/tr6266154

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

vanda19 2008.03.24. 21:43:12

négyes vagyok, elolvastam és arra jöttem rá, hogy minden igaz amit leírtak...mintha csak rólam írták volna...nagyon megdöbbentő.

Gecko73 2008.06.09. 00:05:34

AMikor először utánna néztem ennek az egésznek igencsak szkeptikus voltam, de aztán amikor a négyesben megláttam pár oylan dolgot ami jellemző rám tovább kutattam. Végül rájöttem, hogy mindne igaz rám ezek közül.

Naxa 2008.06.28. 14:52:06

Meglepő, nem?

Adél 2008.07.09. 00:15:15

Először azt hittem, hogy Hármas vagyok, mert az szerettem volna lenni, holott éreztem, hogy a munkamánia és az érzelmek elfojtása, meg a túlzott image távol állnak tőlem, de azt gondoltam, h ettől még bőven lehetek Hármas. Aztán amikor rászántam magam arra, hogy elolvassam az összes típust, az átlagos Négyes elemzésénél összeszorult a gyomrom, és hirtelen felindulásból bevágtam a könyvet a sarokba, búskomor lett az egész napom, ráadásul a fél éjszakát átmorfondíroztam, innan tudtam, h most tutira megtaláltam a helyemet:)

sasha 2008.08.11. 17:00:15

Helló!
Szerintetek, hogy lehetsége az, hogy elolvasva az összes jellemzést szép sorjában rájöttem, hogy a 4-es 98%-ban én vagyok. A legmegdöbbentőbb az volt, amikor a 8-ast olvastam. Szintén 98%-ban rám jellemző. Az Ennegram személyiség tesztet kitöltöttem, de az nem jelöl meg semmilyen számot. Hogy lehetséges, hogy két eltérő személyiség jellemzés bennem egyben meglegyen? Bár ez utóbbi kérdésre gondolom nem érkezik válasz. Vagy ez nem is olyan egyedi?

csepi 2008.09.28. 14:29:48

Sasha! Az enneagramban MINDEN vonás megtalálható MINDENKIBEN! csak valamelyik erősebben. Van egy alaphangod - ezen beszélsz - és vannak más hangok, amiket más helyzetben adsz ki. Az alaphangod az enneagram beli jegyed! Ezen nem változtathatsz. Kicsit ugyan színeződhet, de meg ne fog változni.
Nézz utána, hogy hogyan reagálsz stresszhelyzetben - bezárkózol-e, és eltöprengsz mondjuk a szidásokon, vagy egyszerűen nem veszel róluk tudomást? Az első egy tipikus 4-es reakció, a 2-ik egy tipikus 8-as reakció.

galactica18 2008.10.21. 23:38:24

Sziasztok,elolvastam minden típusról mindent,amikor ide tévedtem tudtam,hogy itt a helyem.Régebben is úgy éreztem 4-es vagyok és ezek a leírások nagyon jellemzőek rám.Sajnos én eléggé depressziós vagyok ezen szeretnék változtatni meg határozottabb lenni,ez jó segítség lehet nekem a későbbiekben.
4 esek tartsunk össze :)

d_ani 2009.04.27. 21:57:03

sziasztok, én is négyes vagyok, de azért van egy-két tulajdonság, ami nem illik rám. azthiszem én akkor vagyok elemembe, ha ki tudom magam teljesen parodizálni. ilyenkor érzem jól magam. már régóta megvan ez a képességem szerencsére. azthiszem ez fontos, hogy tudjak magamon nevetni. nagyon vonz a melankolia, vagy inkabb a mély állapotok, érzések. azonban felfedeztem, főleg humorral, hogy ezt sem kene altalanosítani. ezek jönnek mennek, írányíthatatlanok, mint az eksztázis maga.es k**jo, ha van az utobbi, de tudok nevetni már máson is. sokszor van bennem elvágyodás, de csak akkor ha magamba fordulok. és ez a magamba fordulás olyan meleg takaró. jó érzés. együtt lenni magammal és beszélgetni. de néha nem mindig kell. jó nevetni a dolgokon és semmit sem komolyan venni.

ha legjobban elemembe vagyok, rohogok az egeszen, és képes vagyok százszázalékosan kifejezni magam szociálisan. már ha nem szorongok :) érzem az állapotok mulandoságát, de közben intuitiv vagyok és jól tudom figyelni az emberek mély érzéseit. iléyenkor vagyok a legkreativabb, csak úgy flowba jön a kreativítás, nagy ihletett pillanatok ezek. mennybenjárás. és tényleg: jó röhögni a dolgokon.

apropo, meg amikor nem keresem magam, akkor vagyok legjobban a helyén. spontaneitás.

d_ani 2009.04.27. 22:01:06

egyébként pont azon gondolkodtam, amint itt az előbbi írásba volt, hogy igen vágyom a mély tiszta érzésű szeretetre, de kozbe nem veszem észre hogy a barat-baratnommel milyen jóba vagyok. itt a jelenbe. és amíg ezt a mély érzést keresem, csak héba hóba jön össze, nincs is rá szükség.. szerintem. olyan mintha nagyon meg akarnek valamit osztani, de magam sem tudom hogy mit, ill tudom de azok olyan szavakon túli. ha nem akarom akkor meg általába összejön, így vagy úgy. és igen elég erős a felettes énünk, nekünk négyeseknek. mostanába, bár elég sokat szenvedek miatta, de ezen is túl szoktam esni.. szerencsére. ezermillio allapot vanegy nap:)

egy hármas 2009.08.01. 12:35:48

milyen érdekes!
észrevettétek hogy itt van a legtöbb és legbővebb vélemény?
a négyesek mesterei önmaguk boncolgatásának:D:D


irigyellek titeket:D

borzoskaa 2009.08.01. 23:47:32

jezus isten :))
ezt fajt elolvasni
"Várok, vagy vártam, egy Hercegre vagy Hercegnõre, aki megment az átlagos élettõl.
Gyakran elzavarom, majd visszahódítani próbálom partneremet. Ez drámát és fájdalmat szül, megteremti a távolságot, amit szeretnék, és azt az érzést adja, hogy én irányítok."
kedves harmas, en nem irigyelem magunkat.. de ez is olyan tipikus negyes dolog ugye :))
ez a hulye baromsag tonkre tud tenni egy egyebkent csodalatos kapcsolatot.. ezt tudjatok? bizony igyvan.
egyebkent, en is ugy vagyok, mint sokan kozuletek, mar regebb talalkoztam szemelyisegleirasommal, es nagyon dobbenetes talalkozas volt, irtorossz es irtojo volt olvasni, vegulis, jo erzes, igy ismerkedni magaddal, csak fura egy lapon olvasni legmelyebb es talan legrejtettebb erzeseid. hmm? na szepjo estet mindenkinek

borzoskaa 2009.08.01. 23:57:19

Te. Nekem lenne egy kerdesem is, es ha valakinek van otlete, legyen szives valaszolni.
Mi lesz, ha ket negyes szerelmes lesz egymasba? vagy akar egy part kepeznek mar? vajon az jo a kapcsolatnak, vagy rosz? erzodik-e vajon..?

Meg egy dolgot megosztok ma este, ami szerintem ugyancsak onnan jon, hogy negyes vagyok. Regebb sokszor megtetszett valaki, es halalosan szerelmes voltam bele, addig a pillanatig, hogy o eszrevett engem, es elkezdodott talan erdeklodni utanam. Utana olyan volt, hogy.. na hat ez mit lat bennem? szerintem valami baj van vele, szerintem nem is olyan szenzacios mint amilyennek eddig tunt. Szerencsere ebbol kigyogyultam, legalabbis reszlegesen. Ha valaki tenyleg olyan mesesnek tunik es erdeklodik mondjuk irantam, akkor az most mar jo erzessel tolt el.

Orália 2009.08.02. 14:50:55

borzoskaa:
Szerintem ez sokban függ attól, hogy mennyire egészséges az a két négyes.:) De egyébként szerintem abszolút lehet abból egy harmonikus kapcsolat; függetlenül attól, hogy ki hanyas, úgy mindig egyszerűbb, ha belül hasonlítotok egymásra. Jobban megértitek egymást, jobban átérzitek egymás gondjait, ami fontos, tekintve, hogy a négyesek elég érzelmi lények. De egy kevésbé egészséges négyessel (ez persze minden jegyre igaz) szerintem alapból sem könnyű párkapcsolatban élni, tekintve, hogy elég autonómok, nehezen nyílnak meg, sok a belső bizonytalanságuk, ahogy írod is.:)

mandula.levendula 2009.09.16. 23:19:29

nekem egy facebook-os kvíz dobta ki, hogy 4es vagyok. őszintén szólva én még ilyen pontos leírást nem láttam magamról. de majd elolvasom a másik 8at is, hátha mégse négyes, bár nem hiszem. épp most hagytam el valamit, hogy helyette valami távoli után vágyódhassak. irónikus.
sose volt még szerintem 4essel párkapcsolatom, de ezek után, hogy tudom, hogy mások is olyanok mint én, kipróbálnám. vagy legalább megismernék még néhány ilyen embert. lehetne együtt csinálni egy kreatív szakkört vagy ilyesmi, de persze én az istennek se szervezném meg, ahhoz valami másik szám kell :-)

hapi 2009.11.29. 19:58:08

1-es anyától és 9-es apától vagyok abszolút négyes :)

Herbert 2010.02.16. 00:39:56

kedves blogíró, nagyon jól összefoglaltad a solgokat, hála érte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
csak így tovább

Martian (törölt) 2010.07.01. 23:47:25

Azt ne felejtsétek el, hogy Magyarország Négyes ország! :)

why-att · http://whyattblog.blogspot.com 2011.05.03. 21:58:35

Kiderült, én is ebbe a kategóriába tartozom. Eléggé átfogó és alapos jellemzés.
Közben, ha megengedtek egy kis kitérőt, ha már így a személyiségről van szó. Régen beszélgettem egy pszichológus hallgatóval, aki a szakdogáját a személyiség és a zene kapcsolatából írta (tehát, hogy milyen személyiségtípus általában milyen zenét hallgat).
Ez azzal kapcsolatban jutott újra eszembe, hogy csak mostanság, pár hónapja fedeztem fel magamnak a Pink Floydot (nem is értem, eddig mi a fenéért nem). A lényeg, hogy teljesen bele tudok vonódni ebbe a zenébe és olyan érzéseket, gondolatokat kelt bennem, amit eddig komolyan mondom egyetlen más zenének sem sikerült.
Aztán jobban bele ástam magam és rájöttem, a Floydon belül leginkább Roger Waters által írt számok ragadnak így magukkal. Később, egy angol oldalon láttam, hogy ő is négyes típus.
Most túlmisztifikálom vagy tényleg annak az embernek a zenéjét hallgatjuk aki kvázi "rokonlélek"?

~Melcsy 2011.08.09. 16:49:30

Négyes-ötös típus jött ki majdnem azonos pontszámmal

~Melcsy 2011.08.09. 16:51:07

Az még érdekes, hogy egy MBTI tesztben INTJ jött ki :D

~Melcsy 2011.08.09. 16:57:26

Ami ugye nem egy érzelgős típus :p

Olvasásdoktor 2013.10.22. 13:40:48

Sziasztok! Engem az érdekel, hogy a 4es típusnak milyen munkák valók? Ti milyen szakmában dolgoztok? Mik a tapasztalataitok?