Az Ötösök jellemzése

2007.12.17. 17:00 [GRiffiN]

Világkép:

A világ tolakodó. Idõ kell, hogy gondolkodjak és feltöltődjek.


Típusszerkezet:

Fukarság és patologikus elválasztottság
Jellemzõk szerkezete:
Visszatartás
Nem ad
Patologikus elválasztottság
Félelem az elnyeletéstől
Függetlenség
Érzéktelenség
Cselekvés elhalasztása
Gondolatok felé orientálódik
Ürességérzet
Bűntudat
Magas szintű felettes én
Pesszimizmus
TúlérzékenységGondolkodásának fõ jellemzõi:

Magánterület.
Semlegesség fenntartása; visszavonulás és felkészülés a védekezésre.
Félelempont. Fél érezni.
Az önuralom túlértékelése. Figyelem elterelése az érzésekrõl. "A dráma alacsonyrendűeknek való."
Elhalasztott érzelmek. Érzések visszatartva míg mások jelen vannak. Az érzelem biztonságos egyedüllétben való kiélése.
Kategorizálás. A felvállalt kötelezettségek el vannak választva egymástól. Egy doboz per egy feladat. Idõkorlát a feladatok végrehajtására.
Kiszámíthatóságra törekszik. Tudni akarja, mi következik.
Érdeklõdés egy speciális rendszer iránt, amely megmagyarázza az emberek működését. Térképet akar az érzelmekhez. Pszichoanalízis. Az Enneagram.
Összekeveri a spirituális nem-kötõdést az érzelmek csírájában való elfojtásával, hogy elkerülje a fájdalmat. "Meg nem világosodott Buddha."
Az életre és önmagára külsõ szemlélõként fordít figyelmet. Két eredmény lehetséges:
Elszakadás az érzésektõl és a valóságtól, vagy
A képesség, hogy egy tisztánlátó, higgadt nézõpontot tartson krízishelyzetben is.
Kapcsolatok

Együttélés az Ötösökkel:

Elhalasztott reakcióik miatt lehet, hogy érzéseik csak az egyedüllét jótékony védelmében bukkannak fel. Az elvonulásban intimitást találnak. Nagymértékű gyendégség fejlõdhet ki anélkül, hogy szavakra vagy hosszabb együttlétre szükség lenne.
Visszavonulási programjuk vezethet ahhoz is, hogy titkon azt akarják, dobd ki õket. Kapcsolatot is akarnak, de menni is, ezért lefagynak.
Az intimitás serkentheti a függetlenséget. A fontos személyeknek azt az üzenetet küldi, hogy "nélküled is meglennék" vagy "elköteleztem magam melletted, de nem költözöm össze".
Az Ötös életének elkerített, más tevékenységektõl független része lehetsz.
Számíts arra, hogy az Ötös szavak nélkül fejezi ki magát. Úgy érzi, az érzések könnyebben kijönnek, ha nem kell beszélni róluk.
Egy hozzád érzelmlieg kötõdõ Ötös agresszív védelmezõd lehet. Azt érezheted, te vagy az érzelmi "köldökzsinór", ami életben tartja.
Nagyon sok támogatást fogsz kapni, ha az Ötösnek nincsenek személyes kötelezettségei és nem kényszeríted reakcióra.
Az Ötös megszokott érzelmi állapota a passzivitás. Így mind a "pozitív" (gyengédség, öröm, szexualitás), mind a "negatív" (düh, féltékenység, versenyszellem) érzések jelezhetik a kötõdés erõsödését.

Ötös a munkában:

Úgy érzi, megszabott mennyiségű energiával gazdálkodhat. Nem akar időt és munkát mások javára fordítani.
Keményen dolgozik a megérdemelt pihenésért, elszigeteltségért és azért, hogy legyen ideje saját érdeklődésével foglalkozni. Az autonómiát veszi meg a munkával.
Kiszámíthatóság kell neki. Előrelátás, hogy felkészülhessen. Elvárja, hogy álljanak a rendelkezésére jegyzetek az előző találkozóról és a névsor a következőről.
A többiek vonzzák a figyelmet. Veszélyt jelentenek. Nehezen dolgozik, ha mások is a közelben vannak.
Lefagy, ha hirtelen kikérdezik, vagy ha spontán reakciót várnak el tőle. Vissza kell húzódnia, hogy kiszámolja a lehetőségeket.
Szigorúan kerüli a konfliktust. Memókkal és titkárnőkkel védi magát az érzelmi helyzetek ellen.
Értékeli a logikus döntéseket. Az érzelmek döntésekhez való használata az irányítás elvesztését jelenti a szemében. Átlát a csábításon és a karizmatikus vezetőkön.
Extrém hatékonyságot mutat a frontvonaltól távoli, döntéshozó szerepben.Segítség:

Vedd észre, hogy visszatartod gondolataid és érzelmeid mások elõl.
Figyeld meg az idõ, tudás, energia, személyes tér, nyitottság korlátozását.
Lásd meg a kapcsolatok elkülönítésében és az öncenzúrában a szándékosságot.
Figyeld meg, ahogy a gondolkodás felváltja az érzést és érzékelést.
Kérdõjelezd meg a hiedelmedet, miszerint az érzések automatikusan fájdalomhoz vezetnek.
Vedd észre a különbséget a képzelt esemény és a valós élmény között.
Kérdõjelezd meg a titoktartást, felsõbbrendűséget, különállást.
Tanuld meg értékelni a spontaneitást és a nyitott végű cselekvést.
Lásd a különbséget a privát érzések és a nyilvános érzéstelenség között.
Kérdõjelezd meg az érzelmek ki nem mutatásának jogát.
Találj utat ahhoz, hogy lássanak, hogy részt vegyél, ne pedig visszavonulj.
Vedd észre: a visszahúzódás másokat elõnyhöz juttat, mert cselekvésre ösztönzi õket.
Találj utat a test, szív és elme egyesítésére.
Változás:

Most elengedem...

a világtól való félelmeimet.
az erõtlenséget és reménytelenséget.
azt a félelmet, hogy mások bántanak vagy túlterhelnek.
sötét, pusztító képzelgéseimet.
mások visszautasítását.
a hiedelmet, hogy senki nem megbízható.
a másokkal való szembenállás vágyát.
a cinizmust és a normalitás elítélését.
a félelmet, hogy kihasználnak.
az érzést, hogy félresikerültem.
a titkolózást és rejtõzködést.
az érzelmeim elhalasztását.
fizikai egészségem és megjelenésem figyelmen kívül hagyását.
az elmém feszültségét, állandó pörgését.
az érzést, hogy mindig többet kell tudnom, mielõtt bármit is tennék.
az elmémbe való menekülést.

Most elfogadom...

hogy biztonságban állok a valóság talaján.
testem erejét és csodáját.
leleményem és humorérzékem értékét.
hogy túlélem a bizonytalanságot és kettõsséget.
hogy az életem fontos és értelme van.
hogy hiszek a jövõben és az emberekben.
hogy másokhoz egyenrangúként közeledem.
hogy biztonságot találok az együttérzésben.
hogy teljes szívemmel támogatok másokat.
Használati utasítás:

Az Ötösöknek szükségük van a tudásra; introvertált, kíváncsi, elemzõ, széles látókörű emberek.

Hogy jöjj ki velem

Légy független, ne kiskutya.
Beszélj egyenesen és röviden.
Egyedüllétre van szükségem a gondolkodáshoz.
Emlékezz, hogy ha távolinak vagy arrogánsnak tűnök, az azért van, mert kényelmetlenül érzem magam.
Éreztesd, hogy szívesen látsz, de ne túlozd el, mert kételkedni fogok az õszinteségedben.
Ha irritál, hogy valamit meg kell ismételnem, azért van, mert elsõre is nehéz volt kimondani.
Ne légy buldózerszerűen rámenõs.
Segíts elkerülni a számomra rossz dolgokat, mint nagy partik, mások hangos zenéje, túlfűtött érzések, magánéletem megsértése.

Miért jó Ötösnek lenni

objektívan látom az életet
átfogó megértés; látom az okokat és okozatokat
az integritás érzése: azt tenni, amit jónak gondolok, nem engedve a társadalmi nyomásnak
nem függök az anyagi dolgoktól vagy pozícióktól
veszélyhelyzetben is nyugodt vagyok

Miért nehéz Ötösnek lenni

nehezen és lassan tudom kijuttatni gondolataimat a külsõ világba
rossz érzés, mikor védekezõen vagy tudálékosan viselkedem
az elvárás, hogy emberek közt legyek, amikor nem akarok
látni másokat, akiknek jobb a szociális képességük, de kevesebb intelligenciával és szakértelemmel rendelkeznek, jobban teljesíteni

Az Ötös gyerekek gyakran

sokat vannak egyedül, olvasnak, gyűjtenek dolgokat, stb.
kevés, különleges barátjuk van, nem sok átlagos
nagyon okosak, kíváncsiak, jól teljesítenek az iskolában
függetlenül gondolkodnak és megkérdõjelezik szüleiket és tanáraikat
kívülrõl nézik az eseményeket, információt gyűjtenek
pókerarcot vesznek fel, ha félnek
érzékenyek, kerülik az összeütközéseket
támadás alatt/irányítva érzik magukat, és/vagy mellõzöttnek, elhanyagoltnak

Az Ötös szülõk

kedvesek, tisztánlátók, elkötelezettek
néha tekintélyelvűek és követelõzõk
magasabb szellemi teljesítményt várnak el a normálisnál
gyermekük erõs érzelmei iránt intoleránsak lehetnek


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Tudni, érteni mindent körülöttem.

Mi a legfontosabb nekem?
Tisztán és helyesen látni.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Hogy a gondolataim, ötleteim, elképzeléseim rossznak, hibásnak bizonyulnak.

Hogy látom magam egy jó napon?
Jó megfigyelõnek, aki mindent jobban tud, mint mások.

A béke útja: az Ötös felnéz a Nyolcasra

Ha az Ötös felnéz a Nyolcasra, bízni kezd az intuícióban és kötõdni kezd a világhoz, kreatív lesz, mint egy egészséges Négyes, kedves és energikus lesz, mint egy egészséges Hetes, másokhoz szorosan kapcsolódik, mint egy egészséges Hatos.

                                   Közöm van hozzá. (8)
Leleményes vagyok. (4)     Tisztánlátó vagyok. (5)           Barátságos vagyok. (6)
                                     Lelkes vagyok. (7)

A viharok útja: az Ötös lenézi a Hetest

A Hetesre nézõ Ötös egy kaotikus világot érzékel, hiperaktív lesz, mint egy egészségtelen Hetes, belép egy üres, félelmetes világba, mint egy egészségtelen Négyes, elszigeteli magát és arrogáns lesz, mint egy egészségtelen Nyolcas, és pánikol, mint egy egészségtelen Hatos.

                                 Megvilágosodott vagyok. (8)
Elhagyott vagyok. (4)     Merev vagyok. (5)       Frusztrált vagyok. (6)
                                  Elfoglalt vagyok. (7)

A tanácsadó megközelítése

Igen, az érzelmek világa jó hely, képes vagy õket helyretenni és másokhoz bizalommal közelíteni.
Igen, ha részt veszel a világban, felfedezheted hatalmas érzelmi és szellemi erõforrásaidat.
Igen, ha elismered végre, hogy a belsõ "űr" valójában jósággal van tele, szabadon kifejezheted magad és megoszthatsz mindent, mert ebbõl a jóságból nem lehet kifogyni.
Igen, mivel mindened megvan, amire szükség lehet, kinyithatod magad a többieknek, hogy szeressenek.
Igen, igazából nincs szükséged minden válaszra, a dolgok látása, úgy ahogy vannak, már önmagában is bölcsesség.
Ösztönvariánsok

Önfenntartó Ötös: "Az én házam az én váram"

Privát helyre van szükségem, ahol koncentrálhatok, ahol nincsenek elvárások, kérések, kérdések, behatolók és zajok.
Próbálok minél egyszerűbben élni.
Minél többet vagyok emberek között, annál jobban kimerülök.
A sok személyes holmi csak akadályoz, de a könyveimre szükségem van.
Szeretek tartalékolni, idõt és pénzt megtakarítani.
Önellátó vagyok, nem kérek segítséget vagy tanácsot.
Utálok tartozni, vagy ha más tartozik nekem.

Ez az altípus a legintrovertáltabb mindközül.

Szexuális Ötös: "Bizalmasok"

Közeli kapcsolataim titkok megosztásán alapulnak, mint belsõ információ megosztása egy kollégával, tiltott információ valakirõl, vagy kitalált titkos nyelv egy baráttal vagy partnerrel.
A titkok izgalmat és hatalmat adnak; bosszút állhatok az áhított tudás visszatartásával.
A partnerem ne beszéljen kettõnkrõl vagy közös dolgainkról, amíg én meg nem engedem.
Szeretem az érdekes beszélgetéseket, bár nem kezdeményezem õket olyannal, akit nem ismerek. A reál beállítottságú változat szeret logisztikáról, tudományról vagy mechanikáról beszélni, míg a humán (érzõ) változatnak az irodalom, művészet, pszichológia témák tetszenek.
Értékelem azokat, akik tiszteletben tartják a korlátaimat.
Tudom, hogy szórakozottnak tűnök, de valójában mindenre odafigyelek. Így kényelmesebb, mint aktív résztvevõként, ahol kudarc érhet vagy leleplezõdhetek.
Érzéseim érzéki kifejezése fontos nekem, mert így kimozdulok végre a fejembõl.
Ha egyedül vagyok az érzéseimmel, világosak és tiszták, de ha meg akarom osztani õket valakivel, nem találom a szavakat.

Szociális Ötös: "Elismerés és hierarchia"

Szeretek hajlékony módon dolgozni, saját célokat kijelölni.
Vagy magánvállalkozó vagyok, vagy biztonságos pozícióm van egy egyetemen vagy cégben, ahol megõrizhetek bizonyos fokú autonómiát.
A szabályok és elõírások csak útban vannak.
Ha jó munkát végzek, elvárom, hogy a számomra fontos emberek értékeljék, de erre sosem kérem meg õket.
Vagy eljárok minden rendezvényre ismeretszerzés és ismerkedés érdekében, vagy teljesen elkerülöm õket.
Extrovertáltként szeretem a fényezést ötleteimért és hozzájárulásaimért, introvertáltként pedig megelégszem azzal, hogy munkásságomat és nevemet ismerik, de kerülöm a reflektorfényt.
Imádok új adatokat elõásni és tudni, mit mondanak a szakértõk, minden területen.

Ez az altípus nem olyan visszahúzódó, mint a másik kettõ, ezért nehéz Ötösségét felismerni.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: Ambivalens a szülõkkel
Alapfélelem: Túlterhelés
Alapvágy: a környezet megértése
Egészséges önértékelés: Jó megfigyelõ vagyok.
Jellemzõ csábítás: Túl analitikusnak lenni.
Jellemzõ bűn:
Fukarság
Jellemzõ erény: Megértés.
Rejtett kifogás: Olyan okos vagyok, hogy senki sem értheti, amit én értek, vagy értékelheti, amit tudok.
Védekezés: Áthelyezés, kivetítés, elszigetelés

Különleges adottság: Tudni, "hogy mennek a dolgok"
Öndefiníció: "Jó megfigyelõ vagyok."
Árnyékprobléma: Kétségbeesés
Visszautasított elem: Értelmetlenség
Függõség: Tudás
Szükséges erõ: Különválasztás
Védekezés: Izoláció (szétválogatás)
Pszichológiai zavar: Elkerülõ személyiség
Beszédstílus: disszertációk
Fõ gondok:
Aggódás a személyes tér miatt, visszahúzódás, szociális/antiszociális kettõsség.
A személyes szükségletek visszafogása, hogy ne vonják el a figyelmet.
A kiszámíthatatlan érzések és reakciók felett is uralkodni akar.
Érzelmi feladatok végrehajtására szánt idõ behatárolása, határok kijelölése.
Analitikus tudás használata az érzelmek helyettesítésére.
Fogalomzavar a spirituális felülemelkedés és a fájdalom elõl való személyes visszahúzódás között.
"Külsõ szemlélõ" nézõpont, mely az élettõl való eltávolodáshoz és tárgyilagos látásmódhoz vezet.

Fókusz:
Személyes hangsúly a kuckón.
Párkapcsolati hangsúly a bizalmon.
Társasági hangsúly a totemeken, azonosulás azokkal, "akik tudják".

Életfeladat:
Az életrõl való ismeretek megszerzése cselekvésen keresztül, befogadni, ami kell, és kidobni, ami nem kell.
Csalás: Felsõbbrendűség (Kapzsiság)
Pszeudo-csalás: Üresség
Ellenszer: Kedvesség
Pszeudo-ellenszer: megfigyelések gyűjtése
A valóság illúziója: Objektívnek lenni.
Önigazolás: "Megtaláltam a kulcsot az elégedettséghez.
Idõorientáció: Támaszkodás a múlt élményeire.
Problémák megközelítéseVisszavonulás. "Elégedett vagyok."
Élettel való kapcsolat: a leigázás útja. "Lefejelem az életet."

13 komment

Címkék: ötös

A bejegyzés trackback címe:

https://enneagram.blog.hu/api/trackback/id/tr5267131

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Simon Frigyes / Fritz 2008.09.14. 16:05:48

Még nem fejeztem be az egész elolvasását, de már látok néhány szerintem helytelen megállapítást.

A bűntudat és a magas szintű felettes én nem ötös-specifikus, hanem az ösztönvariánsoktól függ ! Egy sc-sx, sx-sc, sp-sc, vagy sc-sp ösztönvariánsút valóban stresszelhet a felettes én, illetve a bűntudat érzése, de egy sp-sx-et vagy sx-sp-t... szinte nincs is felettes énje egy 5w4 sp-sx-nek például.( Ld. Stirner kontra Nietzsche. )

Az önuralommal ue. a helyzet. Egy sx-sp ösztönvariánsú ötös -pláne négyes színezettel-kifejezetten megvetheti azt, aki túlzott önuralommal teszi nevetségessé magát -az önmérséklet gyengeségre, tehetetlenségre vall: tehát nem szimpi, sőt megvetendő, lenézendő !

Pon 2009.07.12. 15:21:56

Uhh, ez talált süllyedt!! Köszönöm szépen, ez hatott rendesen!!

Az Enneagram a pszichológia tárgyához tartozik?

Magyarszürke 2009.07.28. 18:23:14

Hmmm,ez érdekes rég olvastam ilyesmit, nagyon igaz rám :)

Brazil · http://brazilportfolio.uw.hu/ 2009.10.16. 17:11:36

Ez kétségkívül jellemző rám, indeed. Különleges pszichológia ez, kattogni lehet rajta erősen.

Morphinist 2010.02.19. 18:41:38

Őszintén szólva, én nem sok örömöt lelek abban, hogy ötös vagyok, sőt kifejezetten hendikepnek - hogy ilyen csúnya szót használjak - élem meg.

tudósmacska 2010.05.12. 19:01:49

@Morphinist: biztosan ötös vagy? :)) a hatos szárnyú ötösök szokták magukat - vagy őket mások - ötösnek definiálni, tévesen. (másrészt, a hatosok szoktak inkább panaszkodni :)) az ötösök elfogadóak. (legalábbis én így látom, így tapasztalom - én biztosan ötös vagyok.)

üregszűr 2010.08.29. 00:55:56

@Morphinist: az enneagram az önmegismerés útja (meg felületesen hr-managereké...), nem pedig arra van, hogy ezzel definiáld magad. Ha ötös vagy, ismerd meg az ötösséged. Ha kilences vagy, ismerd meg a kilencességed, ... Aztán csinálj valami értelmeset.
Mi az, amit hendikeppnek érzel pontosan? Tudsz rajta változtatni? Akarsz is? Egyáltalán létezik, és nem csak abból adódik, hogy "igen, én ötös vagyok, és ez ezzel, meg ezzel jár"?

~Melcsy 2011.08.09. 16:54:21

"érzékenyek, kerülik az összeütközéseket"

Na, ez abszolút nem igaz rám - először nyelek aztán robbanok

~Melcsy 2011.08.31. 21:37:31

És az 5w4-el mi a helyzet? :))

Jugis 2011.12.12. 23:08:35

@tudósmacska:

Bocsássanak meg az ötösök de mintha ezen a blogon, minden ötös mindent tudna. :D A rendszerek fontosak, de ideje belátni, hogy az embereknél képtelenség hiba nélkül alkalmazni személyiségtipológiát.
(Értem ezt főleg a jungi pszichoanalízisre mellékesen).

Nem akrok hosszan fejtegetni, de például egyik 4-es szárnyú ötös barátom (15 éve ismerem), kifejezetten panaszkadós, ő nyíltan éli meg az ötösök azon szentimentalista szokását hogy "minden nyomasztja őt". Szinte folyton panaszkodik, és hihetetlenül cinikus.

És kérem mellőzzük azokat a megjegyzéseket, hogy lehet nem is ötös, mert teljesen biztos vagyok benne, hogy az.

vlry13 2011.12.13. 11:12:32

Kedves Jugis! Ezen a blogon se lehet sok ötös ám :) Még egyszer: ötösből annyira kevés van, hogy kár a többes számot alkalmazni, négyeseket is majdnem ilyen ritkán láthatsz...Ezentúl így nézd meg korábban négyesnek, ötösnek vélt ismerőseidet...

Panaszkodás meg kifejezetten hatos "találmány", csak megoldani, sikerre vinni valami ügyet ne kelljen, mert annyira pesszimista - és önsorsrontó, meggondolatlan a hatos...Jó lenne -vitatkozás helyett- megérteni, hogy szinte mindenki hatos manapság a Földön...Szinte mindeki, aki ebben a blogban szerepel, aki szembejön veled az utcán, az emberiség 95 %-a. A maradék csekélyke 5 %-on osztozik a maradék 8 típus! És ezen maradékon belül is rém ritka mind az ötös, mind a négyes típus, tehát túl sokról nem lehet tapasztalatod - biztos meg ne legyél, főleg ne, ha panaszkodós az illető !!! :)...
Nem négyes tulajdonság - ez sem.

Egyébként nem is személyiségtipológia az enneagram, a személyiség a legfölsőbb, legfelszínesebb rétegünk, a legkevésbé fontos.

Viszont karakternek nevezzük azt a legmélyebb rétegünket, amely elválaszt el igazi valónktól...Az enneagram pedig karaktertan. Félelmetesen pontos! Hibás alkalmazás abból eredhet csak, aki alkalmazza...Viszont lehet javulnunk. Aki dolgozik magán, az tudja azokat a vakfoltokata feloldani, amelyek miatt rosszul látott (cselekedett, döntött) korábban...

Az enneagram a minél tisztább látást, végső soron a megvilágosodást szolgálja...Minél inkább szembenéz valaki a saját problémáival és megoldogatja őket, annál magasabb oktávba jut, annál egészségesebb lesz (egész!), minimum legyünk felvilágosultak...fontos persze ismernünk a többi típust is, de manapság a Földön elsősorban a hatos karakter problémáival kell szembenézni, foglalkozni...Ezek egyik legfőbbike az önkritika...Légy mindig nyitott a gondolkodásra, javításra, tanulásra, a másik alaposabb megismerésére, a lezárás tipikus hatos rossz szokás. Sokkal jobban fogod érezni magad, ha a merevséget elhagyod, és lazán nyitsz, és igazi megismerésre teszel szert. De első az önismeret. Minden ezen a blogon történt dolog is ezt szolgálja, pld. a kommentjeidre érkező válaszom - is. Szorongásos típusok jelszava: lazíts! :)

ZebegényiYeti 2011.12.13. 20:10:33

Lássatok csodát, itt egy ötös :)
Csak tudnám mi a jó benne? Aki megmondja meghívom egy italra :)
És mielőtt meggyőznétek, hogy nem is vagyok az, higgyétek el, ha ötös vagy azt tudod...

aranyláz 2011.12.24. 14:31:46

A típus: a megfigyelő

Az 5. típusra jellemzőek a paranoid-skizoid reakciók. Attól fél, hogy elvész érzelmeiben. Ezért menekül az analitikus gondolkodásba, és azért szereti a rendszereket, mert biztonságot jelentenek neki.
Az 5. enneagramm-típust úgy is jellemezhetjük, hogy sokat tud, de keveset cselekszik. A cselekvés számára túl veszélyes, mert belebonyolódhat érzelmeibe.
At ötödik enneagramm-típusra az alábbi feszültségek jellemzőek:
1. Van tudása, de nem képes cselekedni.
2. Okos, de félénken visszahúzódik.

A "megfigyelő" fél a saját érzelmeitől, ezért egyoldalúan csak a tudást keresi, és elhatárolja magát másoktól, ha veszélyt érez. Időnként túlzott tudásvágya eltakarhatja érzelmi beállítottságát. Az 5. típus sajnos nem mindig adja tovább a tudását, hanem visszatartja, mivel ezzel akarja betölteni belső ürességét. A tudással azt az elviselhetetlen űrt akarja betömni, amitől fél. Ez az űr az érzelmektől való félelmében született, és emiatt tart távolságot másokkal. Mindenesetre nagyon érzelmes tud lenni-még ha kissé esetlenül is-ha megbízik a másikban.
A "megfigyelő" nem érti, hogy a tudást meg kell osztani másokkal, hiszen az egész univerzum azt követeli, hogy a tudást adjuk tovább és használjuk. A tudást csak bizalmas beszélgetás során lehet előcsalogatni az 5. típusból.

(Klaus Vollmar: Enneagramm)